Румен Читов

Творецът може да бъде определен като движение към абсолют озарено от интелект и свобода. Творецът отхвърля онова, което не е той, не се докосва до друго, не споделя своята отделеност, стреми се към цялост, знае, че съдържа в себе си част от същността на света. Нещо повече – той е света. Творецът притежава инстинкт към хармония, своя и различна, изградена от други числа и форми – център на възвишена математическа елегантност на чувство, отгледано и възпитано от естетически усещания, предусет и движение към красота. И този център е всичко – и на човека, и на твореца, и на живота.

Румен Читов